Dekning

Med Chilimobil får du tilgang til Norges beste 4G-nett* både som abonnements- og kontantkortkunde.

Hastigheten du vil oppnå er opptil 350Mbit/s. Les mer om hastighet og dekning under dekning.

*Tek.nos Dekningstest, mai 2017

Dekningsutfall

Har du mistet dekningen og mistenker dekningsutfall? Etter ekstremvær som storm eller mye snøfall kan det være at dekningen faller ut.

Alle slike utfall blir meldt her: https://telia.no/dekningsutfall

Dekningskart

Under finner du en oversikt over mobilnettet til Telia her i Norge. Dekningskartet gir en indikasjon på hvor det er sannsynlig at man har muligheter til å ringe og surfe. Dekningen som er presentert er basert på teoretiske beregninger, og dekningen og hastigheten som oppleves, kan variere fra det som indikeres på kartet.

Forklaring av nivåer på dekningskartet

 

 

Meget god

Her kan du med stor sannsynlighet ringe og surfe både innen- og utendørs. Innendørsdekningen påvirkes i stor grad av hvilke materialer vegger, vinduer og dører er laget av, samt hvor i bygningen du befinner deg.

God

Her finnes det gode muligheter for å ringe og surfe utendørs. Det vil også være god sannsynlighet for at du kan ringe og surfe innendørs. Merk at innendørsdekningen påvirkes i stor grad av hvilke materialer vegger, vinduer og dører er laget av, samt hvor i bygningen du befinner deg.

Basis

Her er det muligheter for både å ringe og surfe utendørs. I tilfellet der mobilen befinner seg i for eksempel en lomme eller veske, vil mulighetene for mottak kunne reduseres.

Generell informasjon om dekning

Informasjon om dekning er kun veiledende og vil ikke være en garanti for at det er dekning på enkelte steder. Dekningskartet gir allikevel en indikasjon på hvor det er sannsynlig at man har muligheter til å ringe og surfe. Dekningen som er presentert er basert på teoretiske beregninger, og dekningen og hastigheten som oppleves kan variere fra det som indikeres på kartet. Dekningen kan variere blant annet som følge av antallet personer som ringer og surfer samtidig i det aktuelle området. Muligheten til å ringe og/eller surfe innendørs påvirkes i stor grad av hvilke materialer vegger, vinduer og dører er laget av, samt hvor i bygningen man befinner seg.

Hvilken mobiltelefon, nettbrett, modem eller ruter man har vil også ha betydning for hvordan dekningen og hastigheten oppleves. Nedlastingshastighet kan i tillegg være begrenset av hvilket mobilabonnement man har. Det er mulig å forbedre muligheten til å ringe og surfe ved å benytte såkalt handsfree-utstyr eller hodetelefoner eller ved å bruke en ekstern antenne. I enkelte tilfeller hjelper det også å la mobiltelefonen ligge fritt, i stedet for å holde den i hånden eller la den ligge i lommen eller vesken.

OBS! Uautorisert bruk av aktive signalforsterkere (repeatere) er ikke tillatt (jf. ekomloven § 6-2 første ledd).