Mobilsvar

921 00 000

Alle Chilimobil kunder har gratis mobilsvar.

 

Personsvar-nummeret til Chilimobil er 921 00 000. Dette nummeret er felles for alle som har abonnement hos Chilimobil. Ved å ringe dette nummeret fra din egen mobil, kommer du rett til din private personsvartjeneste.

 

Slå på mobilsvar

Tjenesten mobilsvar kan du legge til via Min Side. 

 

Slå på viderekobling til mobilsvar

Hvis viderekobling funksjonen til din mobil er avslått via selve mobilen, slik at andre som ringer deg, ikke blir videreført til telefonsvarer, kan du bruke følgende koder.

*Kodene under, skal tastes inn i telefon tastaturet, det man bruker når man skal ringe en person. 

Viderekoble ved opptatt (fungerer ikke hvis du bruker samtale venter): **67*92100000#

Viderekoble ved ikke svar: **61*92100000#

Viderekoble ved ikke kontakt (avslått, utenfor dekning etc.): **62*92100000#

 

Slå av mobilsvar

Tjenesten mobilsvar kan du fjerne via Min Side. 

For å slå av mobilsvar på din mobil slik at andre som ringer deg ikke blir sendt i ring etter tjenesten mobilsvar er fjernet, skriv inn koden under i telefon tastaturet (nummer tastaturet man bruker når man skal ringe en person).

Oppheve alle viderekoblinger: ##002# (for abonnement) #002# (for kontantkort)

*Når denne funksjonen er slått av, vil ingen innringere bli viderekoblet til mobilsvar.


Ringe mobilsvar fra en annen telefon

Når du skal ringe Mobilsvar fra en annen telefon enn din egen må 
du taste en personlig PIN-kode. Har du ikke opprettet egen kode er standardkoden 1993.

Slik går du fram:

1  Ring +47 921 00 001

2  Tast inn ditt telefonnummer, avslutt med *

3  Mens du hører velkomstmeldingen din; trykk * for å komme til innlogging. Du blir da spurt om å taste din PIN-kode (første gang du logger inn er koden 1993)

4  Tast inn kode og avslutt med * for å høre på talemeldingene dine.


Endre PIN-kode

Når du skal ringe Mobilsvar fra utlandet, eller fra en annen telefon enn din egen, må du bruke PIN-kode. For å endre kode kan du følge en av løsningene under:

1  Fra Norge ring 921 00 000. Tast #34. Nå blir du bedt om å taste ny kode.

2  Bruker du Visual Voicemail for iPhone så kan du i menyen bytte PIN