Prisplan

Chili Kontant

Chili Europa

Chili 38 (utgått)

Fast månedstrekk - - - -   -
Startpris pr/samtale 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,38
Samtalepris            
- eget nett 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,38
- andre chili mobil kunder 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,38
- andre nett 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,38
- til fastnett 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,38
SMS 0,59 0,59 0,59 0,59 0,69 0,38
MMS 1,29 1,29 1,29 1,29 1,49 1,29
 Data/MB 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 3,99
Makspris Data pr dag (maks 300 MB/dag) 15 kr 15 kr 15 kr 15 kr   -
Makspris per måned  - - - -   -
Inkludert minutter/mnd - - - - -  
Inkludert SMS/mnd - - - -   -
Inkludert MMS Data /mnd - - - -   -
Inkludert oppstart i pakken - - - - - -
Mobilsvar Oppstart 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Mobilsvar pr min 0 0 0 0 0 0
Videotelefoni oppstart 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99
Videotelefoni pr min 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99

Startpris spesialnummer

           
800 xx xxx 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
810 xx xxx 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
815 xx xxx 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
820/829 00 xxx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820/829 01 xxx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820/829 02 xxx - 829 3x xxx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820 40 xxx 25 25 25 25 25 25
820 41 xxx 50 50 50 50 50 50
820 42 xxx 75 75 75 75 75 75
820 43 xxx 100 100 100 100 100 100
820 44 xxx 200 200 200 200 200 200
820 45 4xx 25 25 25 25 25 25
820 45 5xx 30 30 30 30 30 30
820 45 6xx - 820 45 999 30 30 30 30 30 30
820 46 4xx 50 50 50 50 50 50
820 46 5xx 60 60 60 60 60 60
820 46 6xx - 820 46 999 50 50 50 50 50 50
820 47 xxx 75 75 75 75 75 75
820 48 xxx 100 100 100 100 100 100
820 49 xxx 200 200 200 200 200 200
829 40 xxx - 829 46 xxx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
829 47 xxx - 829 48 xxx 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59
829 49 xxx 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49
820/829 5xx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820/829 6xx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820/829 7xx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820/829 8xx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820/829 9xx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
85x xx xxx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

Pris per minutt Spesialnummer

           
800 xx xxx 0,69
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
810 xx xxx 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,69
815 xx xxx 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
820/829 00 xxx 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39
820/829 01 xxx 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99
820/829 02 xxx - 820/829 09 xxx 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39
820/829 1x xxx 15,49 15,49 15,49 15,49 15,49 15,49
820/829 2x xxx 15,49 15,49 15,49 15,49 15,49 15,49
820/829 3x xxx 7,49 7,49 7,49 7,49 7,49 7,49
820 4x xxx - 820 49 xxx 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99
820/829 5x xxx 11,49 11,49 11,49 11,49 11,49 11,49
820/829 6x xxx 13,49 13,49 13,49 13,49 13,49 13,49
820/829 7x xxx 18,99 18,99 18,99 18,99 18,99 18,99
820/829 8x xxx 25,49 25,49 25,49 25,49 25,49 25,49
820/829 9x xxx 29,99 29,99 29,99 29,99 29,99 29,99

3 sifrede nummer Startpris

           
145 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
177 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
175 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Andre 3 sifrede nummer 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Nødnummer, 110, 112 og 113 0 0 0 0 0 0

3 sifrede nummer pr minutt

           
145 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
175 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
177 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
Andre 3 sifrede nummer 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
Nødnummer, 110, 112 og 113 0 0 0 0 0 0

4 sifrede nummer Startpris

           
Opplysningen 1881 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
Opplysningen Utlandet 1882 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
Opplysningen 1880 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
Opplysningen 1883 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59
Opplysningen 1860 Samisk 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Opplysning 1890 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

4 sifrede nummer pr minutt

           
Opplysningen 1881 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5
Opplysningen Utlandet 1882 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5
Opplysningen 1880 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5
Opplysningen 1888 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5
Opplysningen 1860 Samisk 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6
Opplysningen 1890 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5
5 sifrede nummer Startpris            
Chili Kundeservice (02445) Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Andre 5 sifrede nummer 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

5 sifrede nummer pr minutt

           
Chili Kundeservice (02445) Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Andre 5 sifrede nummer 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

Merk at de fleste 5-sifrede nummer brukt av statlige organ også regnes som normale 5-sifrede nummer, og vil derfor bli belastet ved bruk.