Pris for satellitt

  Destinasjon Oppkobling Til satellitt Mottak
Emsat  0,99  37,86  -
2 Globalstar. Gateway: Brasil   0,99  31,72  -
3 Globalstar. Gateway: USA  0,99 1,71 1,20
4 Globalstar. Gateway: Canada  0,99 1,64  1,12 
5 Globalstar. Gateway: Australia  0,99 3,44  2,56 
6 Globalstar. Gateway: Argentina  0,99 8,79  7,90 
7 Globalstar. Gateway: France  0,99 4,10  3,21 
8 Globalstar. Gateway: Italy  0,99 4,20  3,32 
9 Inmarsat A/AERO  0,99 51,01 
10 Inmarsat M+B  0,99 41,75 
11 Iridium 8816  0,99 35,40 
12 Iridium 8817  0,99 39,46 
13 Telenor Maritime (MCP, Maritime Communication Partners)  0,99 18,99  18,99 
  special price in Scandinavia  0,99 11,99  11,99 
14 Thuraya  0,99 22,81  22,81 
15 Aeromobile  0,99 - 40,29