🧒Barn emoji

🧒

Ah, den som fikk være ung igjen. Denne kjønnsnøytrale barn-emojien kan være hvem som helst. Er det du, en venn, en slektning eller en baby som ennå ikke er født? Du bestemmer! Dette er kanskje bare et hode, men de kan representere ethvert barn, barnlige eller barnslige person du kjenner.

Unicode: 1F9D2
I kategorien: Folk og fantasi