Dekning

Med Chilimobil får du full tilgang til Telias suverene mobilnett. Du kan bruke mobilnett-teknologi hele veien opp til 5G.

Maksimal hastighet du vil kunne oppnå i mobilnettet med de forskjellige teknologiene:

5G

opp til 1000 Mbit/s

4G+

opp til 300 Mbit/s

4G

opp til 80 Mbit/s

Husk at dekning og hastighet varierer fra sted til sted. Slik alle mobilsignaler fungerer og slik du sikkert er kjent med fra før, vil dekningen bli svakere i det du er inne i et bygg, et hus, en bil, og bak en eller flere vegger som peker mot nærmeste mobilmast.

Dekningskart

Under finner du en oversikt over Telias mobilnett i Norge. Dekningskartet gir en indikasjon på hvor det er sannsynlig at man kan ringe og surfe. Dekningen er basert på teoretiske beregninger. Dekningen og hastigheten som oppleves, kan variere fra det som indikeres på kartet.

Søk etter en adresse der du ønsker en oversikt over dekningen.

Under Mobildata på dekningskartet finner du innstillingene: Basis, God og Meget god. Velg mellom dem for å visuelt se de forskjellige nivåene av dekning over det valgte området.

Meget god

Her kan du med stor sannsynlighet ringe og surfe både innen- og utendørs. Innendørsdekningen påvirkes i stor grad av hvilke materialer vegger, vinduer og dører er laget av, samt hvor i bygningen du befinner deg.

God

Her er det gode muligheter for å ringe og surfe utendørs. Det vil også være god sannsynlighet for at du kan ringe og surfe innendørs. Merk at innendørsdekningen påvirkes i stor grad av hvilke materialer vegger, vinduer og dører er laget av, samt hvor i bygningen du befinner deg.

Basis

Her er det muligheter for både å ringe og surfe utendørs. Dersom mobilen befinner seg i for eksempel en lomme eller veske, vil mulighetene for mottak kunne reduseres.

Dekningskartet er kun veiledende og vil ikke være en garanti for at det er dekning. Dekningskartet gir allikevel en indikasjon på hvor det er sannsynlig at man kan ringe og surfe. Dekningen som er presentert er basert på teoretiske beregninger, og dekningen og hastigheten som oppleves kan variere fra det som vises på kartet.

Dekningen kan variere som følge av antall personer som ringer og surfer samtidig i det aktuelle området. Muligheten til å ringe og/eller surfe innendørs påvirkes i stor grad av hvilke materialer vegger, vinduer og dører er laget av, samt hvor i bygningen man befinner seg.

Type mobiltelefon, nettbrett, modem eller ruter man bruker vil også ha betydning for hvordan dekningen og hastigheten oppleves. Det er mulig å forbedre dekningen ved å bruke en ekstern antenne. I enkelte tilfeller hjelper det også å la mobiltelefonen ligge fritt, i stedet for å holde den i hånden eller la den ligge i lommen eller vesken.

OBS! Uautorisert bruk av aktive signalforsterkere (repeatere) er ikke tillatt (jf. Ekomloven § 6-2 første ledd).

Opplever du problemer med dekningen i ditt område?

Dette kan hjelpe: Skru din mobil av og på – dette hjelper ofte. Sjekk gjerne om mobilen din har de riktige innstillingene.

Hvis det er feil i nettverket eller på basestasjonen i ditt område, finner du en oversikt på Telias kart over dekningsutfall her:

Opplever du problemer etter tidspunktet som vises over ditt område, ta av og på mobilen din for å se om problemet vedvarer. Tidene som vises for reparasjon er et estimat og kan endre seg.

Hvis du ser feil over 2G, vil du fortsatt kunne ha problemer med 4G og omvendt. Dette er selv om det ikke vises på de forskjellige parametrene.