Personvernerklæring

 

31. januar 2020

Chilimobil AS tilbyr mobilabonnement og relaterte tjenester. Her beskriver vi hvordan Chilimobil behandler personopplysninger og hvilke personopplysninger det gjelder. Vi beskriver også dine rettigheter etter norsk lov.

Dersom du har bestilt abonnement inkludert TV2 Play, vil TV2 AS være delt behandlingsansvarlig for kontakt-, abonnements- og betalingsinformasjon som benyttes for å bestille og administrere abonnementet.

Chilimobil skal behandle dine personopplysninger for lovlige formål, og sikre dine personopplysninger på tilfredsstillende måte.

Se også Chilimobils generelle abonnementsvilkår her.

 

Vi behandler følgende personopplysninger om våre kunder:

 • Navn, adresse, mobilnummer, epostadresse, fødselsdato brukes når du bestiller abonnement hos Chilimobil, og ved administrasjon av ditt abonnement via Min Side eller MinChili-applikasjonen. Denne informasjonen brukes også ved fakturering av tjenestene, og når du kontakter Chilimobil for å få hjelp. Denne informasjonen lagres så lenge du er kunde hos oss, og i maksimalt tre måneder etter opphør av ditt kundeforhold.
 • Fødselsnummer benyttes for identitetssjekk og adresseoppslag mot Folkeregisteret. Fødselsnummer benyttes også for kredittsjekk. I begge tilfellene blir fødselsnummeret slettet etter at selve bestillingen er gjennomført.
 • Mobiloperatøren du var kunde hos før Chilimobil. Dette blir slettet etter at abonnementet er flyttet til Chilimobil.
 • Trafikkrelatert informasjon som benyttes for fakturering av de tjenestene du benytter: Ditt mobilnummer, samt nummeret til den du har ringt eller sendt SMS/MMS til, dato og tidspunkt for samtalen/SMS/MMS/datasesjonen, samtalens lengde, eventuelt mengde mobildata. Denne informasjonen lagres maksimalt 3 måneder.
 • Annen trafikkrelatert informasjon for å levere tjenesten i mobilnettet: IMSI-nummer (internt abonnentsnummer i mobilnettet), type mobiltelefon/-utstyr (utstyrsnummer IMEI) som SIM-kortet sitter i, IP-adresser som ditt mobilutstyr blir tildelt internt i mobilnettet, TCP/IP portnummeret som mobilutstyret benyttet for kommunikasjonen, dato og tidspunkt for når mobilutstyret ditt kobler seg til mobilnettet og til hvilken basestasjon, og når mobilutstyret sist var koblet til mobilnettet og til hvilken 4G, 3G, eller 2G basestasjon, samt i hvilket land du oppholder deg. Denne informasjonen lagres maksimalt 3 måneder.
 • Produkt, fakturerings- og bankinformasjon: Type mobilabonnement, tredjeparts tjenester som leveres gjennom Chilimobil, fakturaer og fakturaspesifikasjoner. Fakturaspesifikasjon er basert på trafikkrelatert data, som er beskrevet over. Det er også lagret hvordan du faktureres (AvtaleGiro, eFaktura, epostfaktura, papirfaktura eller annet), samt bankkontonummer det blir betalt fra. Fakturaer lagres i 5 år, i henhold til regnskaps- og bokføringslovgivningen. Fakturaspesifikasjoner lagres som trafikkrelatert informasjon, det vil si i 3 måneder.
 • I tilfelle betaling av faktura ikke er foretatt innen 3 måneder, forbeholder Chilimobil seg retten til å lagre informasjon om personen, fakturaen som er ubetalt og tilhørende fakturaspesifikasjon, og trafikkrelatert informasjon, inntil saken er avgjort.

 

Vi behandler følgende typer personopplysninger om besøkende på våre nettsider:

 • Informasjon innhentet fra informasjonskapsler («cookies») på våre hjemmesider, herunder IP-adresse, hvilke sider som besøkes, hvor lenge besøket varer, hvilken side du kom fra, innstillingsvalg og annen informasjon om din bruk av våre nettsider.

 

Personopplysningene blir behandlet for følgende formål og etter følgende lovlige grunnlag:

 • For å oppfylle eller inngå avtale om levering av mobile telekommunikasjonstjenester og relaterte tjenester. Dette inkluderer behandling av kundeopplysninger og trafikkinformasjon i forbindelse med administrasjon av kundeforhold, fakturering og betalingsoppfølging, supporttjenester og kundeservice.
 • For å oppfylle lovpålagte plikter og å etterleve eventuelle pålegg fra offentlige myndigheter. Dette inkluderer lagring av regnskapspliktig materiale som for eksempel fakturaer og betalingsinformasjon etter regnskaps- og bokføringslovgivningen, samt identitetskontroll, informasjon til nødetater ved bruk av nødnummer, utlevering til nummeropplysningstjenester, nummerportering og andre plikter etter ekomlovgivningen.
 • For å forfølge vår berettigede interesse i markedsføring av våre tjenester. Dette inkluderer bruk av kundeopplysninger til å sende ut nyhetsbrev eller annen form for direkte markedsføring, markedsanalyser og kundetilfredshetsundersøkelser, samt bruk av opplysninger innhentet fra informasjonskapsler på våre hjemmesider til å plassere våre annonser på andre nettsteder og logge trafikk fra våre ulike annonsenettverk.
 • For å forfølge vår berettigede interesse i å forbedre våre nettsider. Dette inkluderer bruk av anonymisert informasjon fra informasjonskapsler på våre hjemmesider til å lage statistikk på og analysere bruken av disse for å forbedre brukeropplevelsen.
 • For å forfølge vår berettigede interesse i å oppdage og forhindre misbruk av våre tjenester og iverksette sikkerhetstiltak. Dette inkluderer bruk av kunde- og trafikkinformasjon til å oppdage sikkerhetsbrudd eller bruk i strid med våre vilkår.

 

Utlevering av personopplysninger til tredjepart:

Personopplysninger som Chilimobil er behandlingsansvarlig for deles ikke med tredjeparter, med unntak av:

 • Underleverandører som Chilimobil har inngått databehandleravtale med
 • Utlevering som følger av en lovpålagt forpliktelse som Chilimobil er underlagt, herunder for eksempel nummeropplysningstjenester
 • Utlevering til Chilimobils samarbeidspartnere i forbindelse med tjenester som etterspørres av kunden
 • Andre teleoperatører, for eksempel ved bruk av mobiltjenestene i utlandet

 

Dine rettigheter:

Du har rett til å be oss om innsyn i de personopplysninger vi har registrert om deg og som Chilimobil er behandlingsansvarlig for. Dersom personopplysningene vi behandler er ukorrekte eller ufullstendige vil vi rette disse så raskt som mulig. Dersom du motsetter deg hele eller deler av vår behandling av dine personopplysninger eller behandlingen ikke har et lovlig grunnlag, kan du be om begrensning eller stansing av behandlingen av dine personopplysninger. Du kan også be om sletting av personopplysningene, så langt som dette er tillatt etter lov, og utlevering av dine personopplysninger til en annen virksomhet (dataportabilitet).

Din rett til å klage til Datatilsynet:

Dersom du mener at Chilimobil AS behandler dine personopplysninger i strid med gjeldende lovgivning, kan du sende inn en klage til Datatilsynet: 

Datatilsynet

E-post: postkasse@datatilsynet.no

Telefon: 22 39 69 00

Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo