🇧🇭Flagget til Bahrain emoji

🇧🇭

Denne emojien representerer flagget til Bahrain. På Windows -plattformen vil emojiene vise som bokstavene BH. består av en hvit seksjon til venstre, og en rød seksjon til høyre. En sikksakkende serrated linje skiller de to seksjonene. De fem hvite trekantene som finnes i sikksakk representerer de fem søylene i islam. Flagget til Qatar har en lignende design, men har flere trekanter i sikksakken, og bruker en dypere rødbrun skygge av rødt. Bahrain-flagget ble tatt i bruk i 2002.

Unicode: 1F1E7+1F1ED
I kategorien: Flagg