🇲🇶Flagget til Martinique emoji

🇲🇶

Denne emojien illustrerer Martinique’s flagg. På Windows vises emojien som MQ. Martinique har ikke et offisielt flagg på grunn av sin status som en fransk kollektivitet. Mens de har et flagg som brukes til sportsbegivenheter, blir “Snake”-flagget som er omtalt på Flagget sett på som en fornærmelse av lokalbefolkningen. Det symboliserer en historie med slavehandel. Martinique’s flagg-emoji har en blå bakgrunn med et hvitt kors. I hvert torg opprettet av korset ligger det en krøllet slange.

Unicode: 1F1F2+1F1F6
I kategorien: Flagg