🇲🇨Flagget til Monaco emoji

🇲🇨

Denne emojien illustrerer Monaco-flagget. Emojien på Windows vises som bokstavene MC. Monacos nasjonale flagg -emoji består av to horisontale striper med lik bredde. Toppstripen er rød mens bunnen er hvit. Charles III tatt i bruke nasjonalflagget til Monaco i 1881. Flagget som ble brukt før 1881 inneholdt det gamle våpenskjoldet.

Unicode: 1F1F2+1F1E8
I kategorien: Flagg