🇶🇦Flagget til Qatar emoji

🇶🇦

Denne emojien illustrerer flagget til Qatar. Windows-plattformen vil vise emojien som bokstavene QA. Qatar-flagget viser en rødbrun bakgrunn med en hvit serrert stripe ned på venstre side. Qatar-flagget er det eneste nasjonale flagget med en bredde på mer enn det dobbelte av høyden. Qatar-flagget ble tatt i bruk i 1971.

Unicode: 1F1F6+1F1E6
I kategorien: Flagg