🇻🇪Flagget til Venezuela emoji

🇻🇪

Denne emojien illustrerer flagget til Venezuela. På Windows vises emojien som bokstavene VE Det nåværende Venezuelanske nasjonale flagget ble tatt i bruk i 2006. Venezuelas flagg-emoji består av tre horisontale striper av gult, blå og rødt. Åtte hvite stjerner er ordnet i en halv sirkel i midten av flagget. Flaggdagen i Venezuela feires 3. august.

Unicode: 1F1FB+1F1EA
I kategorien: Flagg