🧑‍🦯Person med sonderrør emoji

🧑‍🦯

Denne personen med hvit stokk omfatter de som har synshemming eller er blinde. Den viser en person som bruker en førerstokk for å hjelpe dem når de går. Bruk personen med hvit stokk når du snakker om hvordan du kan imøtekomme flere mennesker med nedsatt funksjonsevne eller når du snakker om mangfold i evnenivå.

Unicode: 1F9D1+200D+1F9AF
I kategorien: Folk og fantasi