Satellitt på båt, fly og offshore

Når du er på reise, kan det være at din mobiltelefon kobler seg til spesielle mobilnett med satellittforbindelse. Dette gjelder også i Norge på båter og ferger, på olje- og gassplattformer offshore og i fly.

Bruk av mobilnett med satellittforbindelse er noe vi sterkt fraråder på grunn av de høye kostnadene, med mindre dette er helt nødvendig for deg som kunde. For å unngå bruk over satellittbaserte mobilnett anbefaler vi bruk av flymodus på mobiltelefonen din.

Bruk av satellitt er ikke inkludert i ditt abonnement. Egne priser gjelder.

Skip, ferger, cruise-båter og offshore-plattformer
+

Reiser du med Danskebåten, Kielfergen, Hurtigruten, eller andre kommersielle fartøy vil de aller fleste av dem tilby mobilnett ombord via Telenor Maritime eller andre satellittoperatører. Det samme gjelder for Telenor Maritime, Tampnet og andre mobilnett på offshore–plattformer.

For å tilby mobilnett ombord må skipet være tilkoblet satellitt. Din mobil kan koble seg mobilnettet om bord eller på oljeplattformen, og dette mobilnettet kommuniserer med omverdenen via satellitt. Dette er veldig dyrt for deg som kunde, og noe vi fraråder sterkt, med mindre det er helt nødvendig for deg.

For å unngå og koble deg til mobilnett ombord må du ta  PÅ FLYMODUS  på din mobil. Så lenge du er på reise til sjøs vil mobilen din kunne koble seg til forskjellige satellittnett.

Fly
+

Hvis du ikke har skrudd på flymodus på mobiltelefonen din, vil mobiltelefonen din kunne koble seg til flyet sitt mobilnett når flyet er over 3000-6000 meter i luften. Dette gjelder for eksempel SAS, som tilbyr mobildekning til sine passasjerer. Ikke alle flyselskaper tilbyr dette.

Din mobil kan koble seg til mobilnettet ombord. Dette kan medføre høye kostnader for deg som kunde, og noe vi fraråder sterkt å bruke.

For å unngå og koble deg til mobilnett ombord må du skru PÅ FLYMODUS på din mobil.

Prisliste for bruk på skip, fly og offshore
+
BankID på mobil via skip, fly og offshore
+

Ved bruk av BankID på mobil blir du fakturert for hver SMS din mobil sender for å gjennomføre en innlogging. En BankID på mobil innlogging genererer 3-4 SMS.