Mobilsvar

921 00 000

Alle Chilimobil kunder har gratis Mobilsvar.

Mobilsvar-nummeret til Chilimobil er 921 00 000. Dette nummeret er felles for alle Chilimobil-kunder. Ved å ringe dette nummeret fra din egen mobil kommer du rett til din private Mobilsvartjeneste.

Tjenesten Mobilsvar kan du aktivere og deaktivere via Min Side og i MinChili-appen.

Når du hører på en melding på din Mobilsvar kan følgende hurtigtaster brukes:  

Tast 1Spol 8 sekunder tilbake 

Tast 3: Spol 8 sekunder frem 

Tast 4: Lytte igjen 

Tast 5: Slette melding 

Tast 6: Beholde 

Tast 7: Pause, tast 7 igjen for å fortsette 

Tast 8: Hjelp for den aktuelle menyen du er i 

Tast 9: Få lest opp nummeret til innringer 

Tast 0: Ringe tilbake (koster 3,-) 

Tast 88: Generell informasjon om valg og bruk av Mobilsvar 

Ring 921 00 000  

Tast inn din PIN-kode avslutt med #.  

Tast stjerne* hvis du ikke husker din Mobilsvar PIN-kode for å motta en ny på SMS. 

For å lytte til meldinger: Tast 1 

 

For å velge innstillinger: Tast 3 

 

Tastevalg under innstillinger: 

Tast 1: Endre og spill inn velkomsthilsen 

Tast 2: Endre og spill inn stemmesignatur 

Tast 4: Endre passord / endre Mobilsvar PIN-kode 

Tast 5: Endre språk 

Tast 6: Deaktivere PIN-beskyttelse 

Tast 7: Endre til alternativ kontakt 

Viderekobling til andre nummer er ikke tilgjengelig for kontantkort.

Du finner din viderekobling av nummer under innstillinger på din mobil.

iPhone: Innstillinger → Telefon → Viderekobling

Samsung:Innstillinger →Søk: Viderekobling

Huawei: Innstillinger → Søk: Viderekobling

 

Mobilen må støtte 4G-tale (VoLTE).

Viderekobling til andre nummer, fungere bare for mobiler som også støtter 4G-tale (VoLTE). Hvis din mobil ikke støtter denne tjenesten, vil det ikke være mulig å viderekoble inkommenede samtaler til et annet nummer, med mindre du kontakter kundeservice. Merk at vi da låser denne tjenesten i nettet, det tar opp til 3 dager å sette på, og 3 dager å fjerne.

 

USSD-koder er ikke lengre mulig å bruke til å viderekoble nummer. 

Eksempelvis har alle slike koder utløpt:

*Kodene under, tastes inn i telefon tastaturet, det man bruker når man skal ringe en person. Avslutt med ring-knappen. 

Viderekoble alle samtaler: Tast **21*telefonnummer#, trykk ring/send 

Oppheve alle viderekoblinger:  

Abonnement: Tast ##002#, trykk ring/send

  1. Ring +47 921 00 001 
  2. Tast inn ditt telefonnummer, avslutt med # 
  3. Tast inn PIN-kode og avslutt med #  

PIN-koden for Mobilsvar får du tilsendt første gang du ringer Mobilsvar. Du kan kontakte Chilimobil Kundesenter for hjelp til å resette denne koden.  

Mobilsvar utenfor EU/EØS

Er du i land utenfor EU/EØS vil du bli belastet for samtalepris i henhold til abonnementet hvis du ringer for å høre på en talemelding.