Mobilsvar

921 00 000

Alle Chilimobil kunder har gratis Mobilsvar.

Mobilsvar-nummeret til Chilimobil er 921 00 000. Dette nummeret er felles for alle Chilimobil-kunder. Ved å ringe dette nummeret fra din egen mobil kommer du rett til din private Mobilsvartjeneste.

Tjenesten Mobilsvar kan du aktivere og deaktivere via Min Side og i MinChili-appen.

Slå på mobilsvar på mobilabonnementet

Hurtigtaster
+

Når du hører på en melding på din Mobilsvar kan følgende hurtigtaster brukes:

Tast 1: Spol 8 sekunder tilbake

Tast 3: Spol 8 sekunder frem

Tast 4: Lytte igjen

Tast 5: Slette melding

Tast 6: Beholde

Tast 7: Pause, tast 7 igjen for å fortsette

Tast 8: Hjelp for den aktuelle menyen du er i

Tast 9: Få lest opp nummeret til innringer

Tast 0: Ringe tilbake (koster 3,-)

Tast 88: Generell informasjon om valg og bruk av Mobilsvar

Mobilsvar innstillinger
+

Ring 921 00 000

Tast inn din PIN-kode avslutt med #.

Tast stjerne* hvis du ikke husker din Mobilsvar PIN-kode for å motta en ny på SMS.

For å lytte til meldinger: Tast 1

For å velge innstillinger: Tast 3

Tastevalg under innstillinger:

Tast 1: Endre og spill inn velkomsthilsen

Tast 2: Endre og spill inn stemmesignatur

Tast 4: Endre passord / endre Mobilsvar PIN-kode

Tast 5: Endre språk

Tast 6: Deaktivere PIN-beskyttelse

Tast 7: Endre til alternativ kontakt

Viderekobling til andre nummer
+
Viderekobling til andre nummer er ikke tilgjengelig for kontantkort.

Du finner din viderekobling av nummer under innstillinger på din mobil.

iPhone: Innstillinger → Telefon → Viderekobling

Samsung:Innstillinger →Søk: Viderekobling

Huawei: Innstillinger → Søk: Viderekobling

Mobilen må støtte 4G-tale (VoLTE).

Viderekobling til andre nummer, fungere bare for mobiler som også støtter 4G-tale (VoLTE). Hvis din mobil ikke støtter denne tjenesten, vil det ikke være mulig å viderekoble inkommenede samtaler til et annet nummer, med mindre du kontakter kundeservice. Merk at vi da låser denne tjenesten i nettet, det tar opp til 3 dager å sette på, og 3 dager å fjerne.

USSD-koder er ikke lengre mulig å bruke til å viderekoble nummer.

Eksempelvis har alle slike koder utløpt:

*Kodene under, tastes inn i telefon tastaturet, det man bruker når man skal ringe en person. Avslutt med ring-knappen.

Viderekoble alle samtaler: Tast **21*telefonnummer#, trykk ring/send

Oppheve alle viderekoblinger:

Abonnement: Tast ##002#, trykk ring/send

Ringe Mobilsvar fra utlandet og andre nummer
+
  1. Ring +47 921 00 001
  2. Tast inn ditt telefonnummer, avslutt med #
  3. Tast inn PIN-kode og avslutt med #

PIN-koden for Mobilsvar får du tilsendt første gang du ringer Mobilsvar. Du kan kontakte Chilimobil Kundesenter for hjelp til å resette denne koden.

Mobilsvar utenfor EU/EØS

Er du i land utenfor EU/EØS vil du bli belastet for samtalepris i henhold til abonnementet hvis du ringer for å høre på en talemelding.