LG logo

LG

Hjelp og oppsett

Denne sider er for deg med en LG telefon hvor du opplever problemer med sending/mottak av SMS/MMS og samtaler, eller problemer med mobildata og dekning. Følg stegene under for å løse problemet du har med din mobil.

1.

Velg Innstillinger → Velg “Nettverk og Mer” → Finn “Mer” (hvis du ikke finner “mer” velg ” Internett-deling”) → Velg “Mobilnettverk” →

Velg “Mobildata“, og skru PÅ.

For å kunne bruke Internett på din mobil, må mobildata være . MMS kan bare bli sendt og mottatt, hvis mobildata er .

2.

Finn “Dataroaming

Dataroaming skal være AV i Norge.

Dataroaming skal være i utlandet.

3.

Finn “Nettverksmodus

Velg “Automatisk GSM/WCDMA/LTE”

4.

Velg “Navn på tilgangspunkt

Velg deretter menyknappen øverst i høyre hjørne, denne har et symbol med 3 prikker.

Trykk på “Gjenopprett til standardinnstillinger

Velg “Telia Mobil” eller “Telia Internett“.

5.

← Gå et steg tilbake til “Mobilnettverk

Velg “Nettverksoperatør“.

Velg alltid “Automatisk” i Norge.

“Unntak ved dekningfeil i UTLANDET. Da kan søk etter nettverk manuelt brukes, for å velge en annen operatør.”

6.

Slå AV og mobilen helt for at endringene skal tre i kraft.

En restart av mobilen, ved å slå den av og på, løser også de fleste problemer hvis du er i utlandet, eller hvis du ikke her gjort det etter du byttet til Chilimobil.

Denne oversikten er laget for de mest brukte LG telefonene. Merk at innstillingene kan variere fra mobil til mobil, og fra hvilken programvareversjon mobiltelefonen har. Ta gjerne kontakt med oss på kundeservice hvis du har vansker med å finne riktige innstillinger.

Du har nettopp gått igjennom stegene på toppen av denne siden, men problemet vedvarer?

Sjekk dekningen i ditt område

Kan det være at du befinner deg et sted hvor det ikke er like god dekning?

Dekningsutfall

Har mobilen din tidligere fungert fint i området du befinner deg? Hvis det er feil i mobilnettet eller på en basestasjon i ditt område, finner du en oversikt på Telias kart over dekningsutfall.

Test SIM-kortet i en annen mobil

Kanskje har mobilen eller SIM-kortet fått en skade? Test SIM-kortet i en annen mobil for å se om dette løser problemet. Hvis SIM-kortet fungerer fint i en annen mobil, er det mobilen som er problemet.

Hvis SIM-kortet ikke fungere i den andre mobilen etter at du har gjennomgått innstillingene, kan det være at SIM-kortet ikke fungerer som det skal. Dette kan være årsaken, dersom du bruker mobiltelefonen på et sted den tidligere har fungert og det ikke er problemer i området. Ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg videre.

Endre PIN-kode for SIM-kortet

Åpne innstillinger → Generelt → Låseskjerm og sikkerhet → Angi SIM-lås → Endre pinkoder på SIM-kort

Endre skjermlås/PIN for LG

Dette er måten du åpner selve mobiltelefonen. Dette er en annen ID og kode enn PIN-koden på SIM-kortet.

Åpne innstillinger → Generelt → Låseskjerm og sikkerhet → Velg skjermlås →

 

Her kan du velge “Skjermlåstype”. Du kan velge mellom:

Ingen

Stryk (ingen sikkerhet)

Knock Code (still inn et trykke-mønster)

Mønster

PIN-kode (tall)

Passord (Bokstaver og tall)