Motorola

Hjelp og oppsett

Denne sider er for deg med en Motorola telefon hvor du opplever problemer med sending/mottak av SMS/MMS og samtaler, eller problemer med mobildata og dekning. Følg stegene under for å løse problemet du har med din mobil.

1. Velg Innstillinger → Velg «Nettverk og Internett» → Velg «Databruk» →
Velg «Mobildata», og skru .

For å kunne bruke Internett på din mobil, må mobildata være PÅ. MMS kan bare bli sendt og mottatt, hvis mobildata er PÅ.

2. Finn «Roaming»
Roaming skal være AV i Norge.
Roaming skal være i utlande

3. Velg «Avansert»
Finn «Forbedret 4G LTE-modus». Denne funksjonen må være , for å kunne bruke produktet 4G-Tale.

4. «Foretrukket nettverkstype» må være satt til 4G (foretrukket), for å kunne bruke 4G

5. Finn «Velg nettverk automatisk».
Velg alltid automatisk i Norge.
«Unntak ved dekningfeil i UTLANDET. Da kan søk etter nettverk manuelt brukes, for å velge en annen operatør.»

6. Velg «Navn på tilgangspunkt»
Velg deretter menyknappen øverst i høyre hjørne, denne har et symbol med 3 prikker.
Trykk på «Tilbakestill til standardvalg»
Velg «Telia Mobil» eller «Telia Internett».

7. Slå AV og mobilen helt for at endringene skal tre i kraft.

En restart av mobilen, ved å slå den av og på, løser også de fleste problemer hvis du er i utlandet, eller hvis du ikke her gjort det etter du byttet til Chilimobil.

Denne oversikten er laget for de mest brukte Motorola-mobiltelefonene. Merk at innstillingene kan variere fra mobil til mobil, og fra hvilken programvareversjon mobiltelefonen har. Ta gjerne kontakt med oss på kundeservice hvis du har vansker med å finne riktige innstillinger.

Opplever du fortsatt problemer?
+

Du har nettopp sett videoen på toppen av denne siden, men problemet vedvarer?

Sjekk dekningen i ditt område

Kan det være at du befinner deg et sted hvor det ikke er like god dekning?

Sjekk dekningen i ditt område

Dekningsutfall

Har mobilen din tidligere fungert fint i området du befinner deg? Hvis det er feil i mobilnettet eller på en basestasjon i ditt område, finner du en oversikt på Telias kart over dekningsutfall.

Kart over dekningsutfall fra Telia

Test SIM-kortet i en annen mobil

Kanskje har mobilen eller SIM-kortet fått en skade? Test SIM-kortet i en annen mobil for å se om dette løser problemet. Hvis SIM-kortet fungerer fint i en annen mobil, er det mobilen som er problemet.

Hvis SIM-kortet ikke fungere i den andre mobilen etter at du har gjennomgått innstillingene, kan det være at SIM-kortet ikke fungerer som det skal. Dette kan være årsaken, dersom du bruker mobiltelefonen på et sted den tidligere har fungert og det ikke er problemer i området. Ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg videre.

Endre PIN-kode og skjermlås
+

Endre PIN-kode for SIM-kortet

Android 9.0: Åpne innstillinger → Sikkerhet og posisjon → Avansert → SIM-kortlås → Public → Endre SIM-PIN-kode

Android 8.0: Åpne innstillinger → Sikkerhet og posisjon → SIM-kortlås → Public → Endre SIM-PIN-kode

Endre skjermlås/PIN for Nokia

Dette er måten du åpner selve mobiltelefonen. Dette er en annen ID og kode enn PIN-koden på SIM-kortet.

Åpne innstilinger → Låseskjerm og sikkerhet → Skjermlåstype →

Her kan du velge “Skjermlåstype”. Du kan velge mellom:

  • Ingen
  • Stryk (ingen sikkerhet)
  • Mønster
  • PIN-kode (tall)
  • Passord (Bokstaver og tall)