Nothing

Nothing logo

Hjelp og oppsett

Denne sider er for deg med en Nothing Phone telefon hvor du opplever problemer med sending/mottak av SMS/MMS og samtaler, eller problemer med mobildata og dekning. Følg stegene under for å løse problemet du har med din mobil.

1. Velg Innstillinger → Velg «Nettverk og Internett» → Har du flere SIM-kort, velger du “Chilimobil-SIM-kortet” → Velg «Databruk» →
Velg «Mobildata», og skru .

For å kunne bruke Internett på din mobil, må mobildata være PÅ. MMS kan bare bli sendt og mottatt, hvis mobildata er PÅ.

2. Finn «Roaming»
Roaming skal være AV i Norge.
Roaming skal være i utlande

3. Velg «Avansert»
Finn «Forbedret 4G LTE-modus». Denne funksjonen må være , for å kunne bruke produktet 4G-Tale.

4. «Foretrukket nettverkstype» må være satt til 5G (foretrukket), for å kunne bruke 5G

5. Finn «Velg nettverk automatisk».
Velg alltid automatisk i Norge.
«Unntak ved dekningfeil i UTLANDET. Da kan søk etter nettverk manuelt brukes, for å velge en annen operatør.»

6. Velg «Navn på tilgangspunkt»
Velg deretter menyknappen øverst i høyre hjørne, denne har et symbol med 3 prikker.
Trykk på «Tilbakestill til standardvalg»
Velg «Telia Mobil» eller «Telia Internett».

7. Slå AV og mobilen helt for at endringene skal tre i kraft.

En restart av mobilen, ved å slå den av og på, løser også de fleste problemer hvis du er i utlandet, eller hvis du ikke her gjort det etter du byttet til Chilimobil.

Denne oversikten er laget utifra normale innstillinger for Android. Merk at innstillingene kan variere fra mobil til mobil, og fra hvilken programvareversjon mobiltelefonen har, og det kan være små forskjeller på navnene på innstillingene over. Ta gjerne kontakt med oss på kundeservice hvis du har vansker med å finne riktige innstillinger.

Opplever du fortsatt problemer?
+

Du har nettopp sett videoen på toppen av denne siden, men problemet vedvarer?

Sjekk dekningen i ditt område

Kan det være at du befinner deg et sted hvor det ikke er like god dekning?

Sjekk dekningen i ditt område

Dekningsutfall

Har mobilen din tidligere fungert fint i området du befinner deg? Hvis det er feil i mobilnettet eller på en basestasjon i ditt område, finner du en oversikt på Telias kart over dekningsutfall.

Kart over dekningsutfall fra Telia

Test SIM-kortet i en annen mobil

Kanskje har mobilen eller SIM-kortet fått en skade? Test SIM-kortet i en annen mobil for å se om dette løser problemet. Hvis SIM-kortet fungerer fint i en annen mobil, er det mobilen som er problemet.

Hvis SIM-kortet ikke fungere i den andre mobilen etter at du har gjennomgått innstillingene, kan det være at SIM-kortet ikke fungerer som det skal. Dette kan være årsaken, dersom du bruker mobiltelefonen på et sted den tidligere har fungert og det ikke er problemer i området. Ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg videre.

Endre PIN-kode og skjermlås
+

Endre PIN-kode for SIM-kortet

Android 9.0: Åpne innstillinger → Sikkerhet og posisjon → Avansert → SIM-kortlås → Public → Endre SIM-PIN-kode

Android 8.0: Åpne innstillinger → Sikkerhet og posisjon → SIM-kortlås → Public → Endre SIM-PIN-kode

Endre skjermlås/PIN for Nokia

Dette er måten du åpner selve mobiltelefonen. Dette er en annen ID og kode enn PIN-koden på SIM-kortet.

Åpne innstilinger → Låseskjerm og sikkerhet → Skjermlåstype →

Her kan du velge “Skjermlåstype”. Du kan velge mellom:

  • Ingen
  • Stryk (ingen sikkerhet)
  • Mønster
  • PIN-kode (tall)
  • Passord (Bokstaver og tall)