Sony logo

Sony

Hjelp og oppsett

Denne sider er for deg med en Sony telefon hvor du opplever problemer med sending/mottak av SMS/MMS og samtaler, eller problemer med mobildata og dekning. Følg stegene under for å løse problemet du har med din mobil.

1.

Velg Innstillinger → Velg «Nettverk og Internett» → Velg «Databruk» →

Velg «Mobildata«, og skru PÅ.

For å kunne bruke Internett på din mobil, må mobildata være . MMS kan bare bli sendt og mottatt, hvis mobildata er .

2.

← Gå et steg tilbake til: «Nettverk og Internett«.

Velg «Internett-innstillinger»

Det vil komme opp en melding på din mobil. Trykk «Godta«.

3.

Velg «Mobilnett«.

Her kan du finne «Dataroaming»

Dataroaming skal være AV i Norge.

Dataroaming skal være i utlandet.

4.

«Foretrukket nettverkstype» må være satt til 4G (foretrukket), for å kunne bruke 4G

5.

«Aktiver 4G Tale (VoLTE)» må være for å kunne bruke produktet 4G-Tale.

6.

Velg «Tjenesteleverandører«.

Velg alltid automatisk i Norge.

«Unntak ved dekningfeil i UTLANDET. Da kan søk etter nettverk manuelt brukes, for å velge en annen operatør.»

7.

Slå AV og mobilen helt for at endringene skal tre i kraft.

En restart av mobilen, ved å slå den av og på, løser også de fleste problemer hvis du er i utlandet, eller hvis du ikke her gjort det etter du byttet til Chilimobil.

Denne oversikten er laget for de mest brukte Sony mobiltelefonene. Merk at innstillingene kan variere fra mobil til mobil, og fra hvilken programvareversjon mobiltelefonen har. Ta gjerne kontakt med oss på kundeservice hvis du har vansker med å finne riktige innstillinger.

Du har nettopp gått igjennom stegene på toppen av denne siden, men problemet vedvarer?

Sjekk dekningen i ditt område

Kan det være at du befinner deg et sted hvor det ikke er like god dekning?

Dekningsutfall

Har mobilen din tidligere fungert fint i området du befinner deg? Hvis det er feil i mobilnettet eller på en basestasjon i ditt område, finner du en oversikt på Telias kart over dekningsutfall.

Test SIM-kortet i en annen mobil

Kanskje har mobilen eller SIM-kortet fått en skade? Test SIM-kortet i en annen mobil for å se om dette løser problemet. Hvis SIM-kortet fungerer fint i en annen mobil, er det mobilen som er problemet.

Hvis SIM-kortet ikke fungere i den andre mobilen etter at du har gjennomgått innstillingene, kan det være at SIM-kortet ikke fungerer som det skal. Dette kan være årsaken, dersom du bruker mobiltelefonen på et sted den tidligere har fungert og det ikke er problemer i området. Ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg videre.

Det er dessverre et problem med MMS-tjenesten til Sony. Når mobilen skal registrere en MMS som mottatt skal den sende et signal til tilbake som bekrefter dette. Dette signalet har Sony problemer med. Det gjør at det automatisk sendes ut en SMS-backup av bildet siden Sony-mobilen viser at MMS-en «ikke» ble mottatt.

Det er dessverre heller ingen rette tid fra Sony på denne feilen. Vi har vurdert å fjerne denne SMS-backupen for alle Sony mobiler men dette ville ha skapt problemer for dem som trenger tjenesten, dermed vil denne SMS-en alltid bli mottatt selvom den i ditt tilfelle ikke trengs.

Endre PIN-kode for SIM-kortet

Android 9.0: Åpne innstillinger → Låseskjerm og sikkerhet → Avansert → SIM-kort-lås → Public → Endre SIM-PIN-kode

Android 8.0: Åpne innstillinger → Låseskjerm og sikkerhet → Konfigurer SIM-kort-lås → Endre SIM-PIN-kode

Endre skjermlås/PIN for Sony

Dette er måten du åpner selve mobiltelefonen. Dette er en annen ID og kode enn PIN-koden på SIM-kortet.

Åpne innstilinger → Låseskjerm og sikkerhet → Skjermlåstype →

 

Her kan du velge “Skjermlåstype”. Du kan velge mellom:

Ingen

Stryk (ingen sikkerhet)

Mønster

PIN-kode (tall)

Passord (Bokstaver og tall)