🫂Folk som klemmer emoji

🫂

Denne emojien har ingen spesifikk kjønn, hudfarge eller klær, i stedet fokuserer i stedet utelukkende på handlingen som utføres. To blå humanoidlignende figurer blir sett innelåst i en tett omfavnelse, og klemmer hverandre godt.

Unicode: 1FAC2
I kategorien: Folk og fantasi