🤷Person som trekker på skuldrene emoji

🤷

Personen trekker på skuldrene fordi de ikke vet, ikke forstår, ser bort fra deg- noen emojier virker mer aggressive enn andre- eller har noe å si, men bare ikke vil kommentere. Denne passiv-agressive eller likegyldige gesten kan kommunisere sin usikkerhet i flere kjønn, hudfarger og skjortefarger.

Unicode: 1F937
I kategorien: Folk og fantasi