Hemmelig nummer

Hemmelig nummer er en gratis tjeneste hos oss. Hvis du flytter fra et selskap hvor du har hatt hemmelig nummer, vil denne tjenesten videreføres hos oss og du vil få e-post bekreftelse om dette.

Hva gjør tjenesten hemmelig nummer?

Det innebærer at utgående anrop gjøres uten visning av nummer, slik at den du ringer ikke får opp et mobilnummer. Ditt telefonnummer unntas også fra opplysningstjenester og all annen utlevering til allmenheten.

Vi minner om at dersom du ringer til nødetater eller sender SMS/MMS, så vil ditt nummer vises hos mottaker, det samme gjelder om du ringer noen fra utlandet. På din faktura og App/Minside vil det aktuelle telefonnummeret også være synlig.


Hva skjer hvis jeg bytter til et annet selskap?

Ved en eventuell overgang til et annet mobilselskap (portering), vil mottakende selskap bli informert om at ditt abonnement skal håndteres ihht myndighetenes krav til håndtering av «hemmelig nummer». Merk at andre selskap kan ta betalt for denne tjenesten.

Hvordan kan jeg avslutte tjenesten?

Dersom du ønsker å avslutte tjenesten, må du kontakte oss på kundeservice@chilimobil.no eller 915 02 445.

Merk at det vil ta en uke fra du sier opp tjenesten til den avsluttes helt.