En ødelagt smarttelefon med knust skjerm står oppreist på en våt treoverflate mens regndråper treffer og spretter opp rundt den. Bakgrunnen er uskarp, men man kan skimte trær og en parklignende setting, noe som gir en følelse av at telefonen har blitt mistet utendørs i regnværet.
En ødelagt smarttelefon med knust skjerm står oppreist på en våt treoverflate mens regndråper treffer og spretter opp rundt den. Bakgrunnen er uskarp, men man kan skimte trær og en parklignende setting, noe som gir en følelse av at telefonen har blitt mistet utendørs i regnværet.

Skadeforsikring hos Chilimobil

1 måned gratis med mobilforsikring fra Chilimobil. Deretter kun 69,-/mnd. Du kan forsikre både gamle og nye mobiler.

Bestill på Min Side

Eller bestill under "Handle" i Chilimobil-appen

Video om forsikringen

Endelig kan man forsikre eldre mobiler på enkel måte. Før var man nødt til å dra til en butikk for å få mobilen inspisert og derfor også betale ekstra for å få mobilen forsikret. Siden du kan gjøre alt digitalt, blir både forsikringen billigere og det er raskere å forsikre mobilen.

Forskringen dekker all type skade når uhellet er ute.

 • Vannskade
 • Fallskade
 • Knust skjerm, bakdel og/eller kamera
 • Kortslutning
 • Brannskade
 • Maskinskade etter at garantien har gått ut

Erstatning ved uhell

Lav egenandel kun 500 kr ved skade

Enkel og rask skadebehandling

Du kan forsikre en eldre mobil

Les mer om tjenestene våre

Hvor dekker skadeforsikringen?
+
Forskringen dekker all type skade når uhellet er ute.
  • Vannskade
  • Fallskade
  • Knust skjerm, bakdel og/eller kamera
  • Kortslutning
  • Brannskade
  • Maskinskade etter at garantien har gått ut
Hva forsikringen gjelder – forutsetninger for dekning
+

Forsikringen gjelder den mobiltelefonen som er angitt i forsikringsbeviset, forutsatt at premien er betalt. Forsikringen gjelder i hele verden.

Forsikringen gjelder skader som består i manglende funksjon som følge av en plutselig og uforutsett hendelse. Med «plutselig  og uforutsett hendelse» menes at hendelsen er uventet og at den normalt ikke er mulig å forutsi eller forebygge. Forsikringen gjelder selv om mobiltelefonen blir ubrukelig som en direkte følge av en elektrisk eller mekanisk feil som oppstår utenfor produsentens garantiperiode, forutsatt at skaden er en konsekvens av en plutselig og uforutsett hendelse.

Det er maksimalt mulig å få erstatning for to (2) skader per inneværende 12-måneders periode, som beregnes fra startdatoen for forsikringen. Etter utløpet av perioden begynner en ny 12-måneders periode. Det er ikke mulig å overføre krav fra forrige periode(r) til neste 12-månedersperiode(r).

En forutsetning for erstatning er at tidspunktet for skadens kan spesifiseres, skadehendelsen beskrives og skadestedet bestemmes.

Hva forsikringen ikke dekker
+

Forsikringen gjelder ikke for skade;

6.1    som er fremkalt forsettlig (at skaden er påført med vilje);

6.2    i form av bortkommet/mistet telefon;

6.3    ved tyveri eller tap;

6.4    som oppstår som følge av inspeksjon, vedlikehold eller rengjøring;

6.5    som følge av reparasjoner utført av en reparatør som ikke har autorisasjon fra produsenten av mobiltelefonen;

6.6    som har mindre funksjonell betydning eller er av kosmetisk karakter, for eksempel riper og bulker på mobiltelefonen, som  ikke påvirker brukervennligheten;

6.7    som har oppstått på en enhet der IMEI eller serienummeret ikke kan utledes;

6.8    som består i eller er en følge av feil som oppstår i

mobiltelefonen gjennom material- eller produksjonsfeil (det som en vanlig garanti vil dekke);

6.9    som har skjedd når mobiltelefonen har blitt brukt av andre personer enn sikrede eller hans familiemedlemmer, eller – hvis sikrede er en næringsdrivende – hans ansatte;

6.10  på eller av tilbehør eller forbruksvarer;

6.11  som består av eller er et resultat av slitasje eller aldersendring;

6.12  som er indirekte, f.eks. abonnementsavgifter, tapt informasjon, følgeskader, tapte forretningsmuligheter o.l.